บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง อุปกรณ์ Mounting

n20150302111816_8374เรามีผู้วิเคราะห์โครงการ วิศวกร และช่างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตามมาตราฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเต็มความสามารถ จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เลือกบริการติดตั้งโซล่าร์เซลล์กับเรา  

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด

ตารางงาน

นอกจากนี้ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการต่างๆที่ยังคงเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความไว้วางใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น