Services

ถ้วยทอง2การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

คุณสมบัติ : เป็นระบบที่ไม่มีแบตเตอร์รี่ ผลิตไฟฟ้าเมื่อมีแสงอาทิตย์ โดยทำใช้คู่ขนานกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า เป็นการทำอย่างถูกต้องเราขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าให้ทั้งหมด  อ่านต่อ >>>

Ground solar system2บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เรามีผู้วิเคราะห์โครงการ วิศวกร และช่างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตามมาตราฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ระบบ